+6662-875-5770 •

    เราจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบภาพเพื่อการสื่อข้อมูล และการนำเสนองานต่าง ๆ เช่นจอรับภาพขนาดใหญ่ จอผนวกกับเครื่องฉายภาพแบบอินเตอร์แอคทีฟ เครื่องมัลติมีเดียเซิร์ฟเว่อร์ เครื่องสลับสัญญาณภาพแบบ Seamless และอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรการศึกษา สำนักงาน หรือธุรกิจแบบได เราได้จัดแบ่งผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับลักษณะการใช้งานของคุณ เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การนำเสนองาน การประชุมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน