+662-408-9551 •

ผลิตภัณฑ์ของเรากับกลุ่มลูกค้าต่างๆ

Analog Way


Analog Way อุปกรณ์ Seamless switcher, Computer video signal processor, Scaler และอุปกรณ์เพื่อการจัดการกับระบบภาพที่มืออาชีพทั่วโลก ไว้วางใจในงานสำคัญ ๆ ที่ต้องไม่รู้จักคำว่า ผิดพลาด สะดุด หรือล่มกลางคัน หากงานของคุณหรือธุรกิจของคุณก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้โชว์ของคุณ หรือของลูกค้าคุณมีข้อผิดพลาดเช่นกัน เจาะจงเลือก Analog Way เช่นเดียวกับงานกิจกรรมสำคัญๆ ที่ถูกพิสูจน์จนไร้ข้อสงสัยมาแล้วจากทุกมุมโลก


Grandview CNV - Cyber – Elegant – Large-stage Series

จอสำหรับห้องบรรยาย ขนาดกลาง - ใหญ่ หากห้องเรียนหรือห้องบรรยายของคุณ มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จอ Remarkable Screen จะรองรับได้ Grrandview ก็มีจอรุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของห้องที่ใหญ่ขึ้น ตั้งแต่ ขนาด 100” ถึง 500” ในทุกฟอร์แมท ให้เลือกใช้ ทั้งแบบมือดึง และแบบมอเตอร์


Picturall Media Server

Picturall Media Server เซิร์ฟเว่อร์ภาพที่ทำให้งานรังสรรค์ภาพขนาดใหญ่ของคุณเป็นเรื่องง่ายดาย ไม่ว่าจะฉายภาพจากเครื่องฉายภาพหลาย ๆ เครื่อง แผงจอ LED ขนาดยักษ์