+662-408-9551 •

ผลิตภัณฑ์ของเรากับกลุ่มลูกค้าต่างๆ

Picturall Media Server

Picturall Media Server เซิร์ฟเว่อร์ภาพที่ทำให้งานรังสรรค์ภาพขนาดใหญ่ของคุณเป็นเรื่องง่ายดาย ไม่ว่าจะฉายภาพจากเครื่องฉายภาพ Video Projector หลาย ๆ เครื่อง แผงจอ LED ขนาดยักษ์


  • การแสดงภาพผ่าจอภาพที่แสนจะสลับซับซ้อน ด้วยความง่ายของโปรแกรมการจัดการภาพ
  • ความสามารถในการส่งภาพออกไปยังตัวแสดงผลที่เลือกได้ตั้งแต่ Dual Output ในรุ่น DUO ไปจนกระทั่ง Multi Output
  • ในรุ่น Broadcast ทำให้โครงการ Multi Projector Mapping หรือ Super panoramic LED wall ของคุณเป็นจริงได้อย่างไม่ยากลำบากแต่อย่างใด

Analog Way

Analog Way อุปกรณ์ Seamless switcher, Computer video signal processor, Scaler


Grandview CNV - Cyber – Elegant – Large-stage Series

จอสำหรับห้องบรรยาย ขนาดกลาง - ใหญ่ หากห้องเรียนหรือห้องบรรยายของคุณ มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จอ Remarkable Screen จะรองรับได้ Grrandview ก็มีจอรุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของห้องที่ใหญ่ขึ้น ตั้งแต่ ขนาด 100” ถึง 500” ในทุกฟอร์แมท ให้เลือกใช้ ทั้งแบบมือดึง และแบบมอเตอร์