+662-408-9551 •

ผลิตภัณฑ์ของเรากับกลุ่มลูกค้าต่างๆ

ผลิตภัณฑ์เพื่อกิจโรงแรม งานกิจกรรม Live Event ต่างๆ และงานพิพิธภัณฑ์

สถานบันเทิง โรงละคร โรงแรม งานกิจกรรม Live Event และ งานพิพิธภัณฑ์

"The show must go on" เราทราบดีว่างานของคุณพลาดไม่ได้ หากพลาด ความเสียหายต่อคุณและลูกค้าของคุณอาจมากมายเกินรับไหว อุปกรณ์ที่เราคัดสรรต่อไปนี้จึงเป็น Top Class reliable products ที่ถูกพิสูจน์มาอย่างโชกโชนมาจากการใช้งานในกิจกรรมสำคัญ ๆ และการใช้งานหนักในสถานที่ที่ต้องการสถียรภาพสูงสุด จากทุกมุมโลก


Picturall Media Server

Picturall Media Server เซิร์ฟเว่อร์ภาพที่ทำให้งานรังสรรค์ภาพขนาดใหญ่ของคุณเป็นเรื่องง่ายดาย ไม่ว่าจะฉายภาพจากเครื่องฉายภาพหลาย ๆ เครื่อง แผงจอ LED ขนาดยักษ์


Analog Way

Analog Way อุปกรณ์ Seamless switcher, Computer video signal processor, Scaler


Grandview CNV - Cyber – Elegant – Large-stage Series

จอสำหรับห้องบรรยาย ขนาดกลาง - ใหญ่ หากห้องเรียนหรือห้องบรรยายของคุณ มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จอ Remarkable Screen จะรองรับได้ Grrandview ก็มีจอรุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของห้องที่ใหญ่ขึ้น ตั้งแต่ ขนาด 100” ถึง 500” ในทุกฟอร์แมท ให้เลือกใช้ ทั้งแบบมือดึง และแบบมอเตอร์