+662-408-9551 •

ผลิตภัณฑ์ของเรากับกลุ่มลูกค้าต่างๆ

SkyShow Series

SkyShow Series จอสำหรับห้องเพดานสูง หอประชุม หรือห้องบรรยายเพดานสูง ที่เคยเป็นปัญหาสำหรับจอทั่วไป ที่จะต้องลดระดับ เนื้อจอลงมามาก เพื่อให้ได้ระดับความสูงที่ต้องการ จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ด้วยจอ SkyShow Sereies จาก Grandview จอมมอเตอร์ ที่ถูกออกแบบมา สำหรับหอประชุม หรือห้องเพดานสูงโดยตรง เนื้อจอส่วนที่รับภาพ จะถูกลดระดับลงมายังตำแหน่งที่เหมาะสม ด้วยสลิง จากกระบอกที่อยู่ด้านบน ทำให้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเนื้อจอสีดำ (Extra Blackdrop) ขนาดใหญ่มาก ซึ่งเป็นสาเหตุ ให้ต้องเพิ่มขนาดกระบอกจอให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเก็บเนื้อจอพร้อมเนื้อดำ ทำให้น้ำหนักโดยรวมมากขึ้นโดยไม่จำเป็น และเกิดการยับย่นได้ง่าย และทำให้จอมีราคาสูงโดยไม่จำเป็น นว้ตกรรมจอ SkyShow Series จาก Grrandview ช่วยตอบโจทย์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี


EVOKO LISO

EVOKO LISO นวัตกรรมระบบการจองและบริการจัดการห้องประชุม


KRAMER

KRAMER อุปกรณ์เพื่อทุกคำตอบสำหรับโซลูชั่นในการนำเสนองานภาพเสียงและการแลกเปลี่ยนความเห็นในยุค ดิจิตอล 4.0


Grandview CNV - Cyber – Elegant – Large-stage Series

จอสำหรับห้องบรรยาย ขนาดกลาง - ใหญ่ หากห้องเรียนหรือห้องบรรยายของคุณ มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จอ Remarkable Screen จะรองรับได้ Grrandview ก็มีจอรุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของห้องที่ใหญ่ขึ้น ตั้งแต่ ขนาด 100” ถึง 500” ในทุกฟอร์แมท ให้เลือกใช้ ทั้งแบบมือดึง และแบบมอเตอร์


Portable Series Screen

Portable Series Screen สำหรับใช้ในสำนักงาน องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เหมาะแก่การพกพา