+662-408-9551 •

ที่อยู่: Matrix Intertrade Company Limited 42/16 หมู่ 5 ถนน นครอินทร์ ตำบล บางศรีเมือง อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000 เบอร์โทรศัพท์: +662-408-9551 แฟกซ์: +662-408-9552 อีเมล์: info@matrixintertrade.co.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 9.00 ถึง 18.00 เสาร์ - อาทิตย์: ปิดทำการ