+662-408-9551 •

ผลิตภัณฑ์ของเรากับกลุ่มลูกค้าต่างๆ


EVOKO LISO

ผลงานวิจัยจากหลายสำนักวิจัยระดับโลก ล้วนชี้ชัดตรงกันว่า การทำงานในโลกดิจิตอลทุกวันนี้ ต้องการห้องประชุมขนาดย่อม เพื่อการแลกเปลี่ยนความเห็นทั้งภายในองค์กรเอง หรือจะVideo conference คุยกับหน่วยงานภายนอก สิ่งที่ตามมาก็คือ การแย่งชิงการจองใช้ การจองแล้วไม่ได้ใช้ รวมไปจนถึงความยุ่งยากในการติดตามว่าทรัพยากรห้องประชุมย่อย ๆ เหล่านั้น รวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่อยู่ภายใน ได้ใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่ มีการดูแลบำรุงรักษาดีหรือไม่ หรือเมื่อเกิดความชำรุดขึ้นจะแจ้งรายงานใคร อย่างไร ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่องค์กรเหล่านี้ประสบอยู่เหมือนกัน ทั่วโลก

ด้วย EVOKO LISO นวัตกรรมระบบการจองและบริการจัดการห้องประชุม คุณโบกมือลาความยุ่งวุ่นวายเหล่านั้นได้ทันที เพราะ เมื่อติดตั้ง EVOKO LISO ที่หน้าห้องประชุมจะบอกสถานะของห้องประชุมนั้นได้อย่างชัดเจน ว่าว่างหรือไม่ ไม่ต้องไปเคาะประตูรบกวนว่าในห้องนั้นมีใครอยู่ หรือรบกวนการประชุมที่อาจสำคัญมาก ว่า เมื่อไหร่จะจบ เพียงดูที่หน้าจอของ EVOKO LISO คุณก็จะทราบทันทีว่าตารางการใช้ห้องเป็นอย่างไร จะว่างในอีกเมื่อไร


และหากคุณมีความเร่งด่วนที่จะต้องหาห้องประชุมที่เหมาะสมกับสมาชิกของคุณที่ต้องการพื้นที่ EVOKO LISO ก็จะช่วยคุณค้นหาห้องประชุมที่ต้องการ ทั้งขนาดความจุ และที่มีอุปกรณ์สนับสนุนการประชุมในแบบที่คุณประสงค์ ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการยุคดิจตอล 4.0 อย่างที่สุดอีกก็คือ EVOKO LISO จะรวบรวมรายงานการใช้ทรัพยากรห้องประชุมที่มีค่าอย่างยิ่งขององค์กรคุณให้คุณทราบ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณการใช้ในแต่ละช่วงเวลา การใช้งานเป็นลักษณะการจองแบบใด มีการจองแล้วไม่ใช้เป็นแบบใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ล้วนเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารทรัพยากร และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรยุคปัจจุบันทั้งสิ้น ดังนั้น หากองค์กรของคุณใช้ระบบปฏิทินดิจิตอลร่วมกันในการนัดหมาย สื่อสาร เช่น Office365 Google for Business Microsoft Exchange หรือ Lotus Domino และประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้นรีบติดต่อเรา หรือตัวแทนจำหน่ายของเรา เพื่อรับการสาธิตว่า EVOKO LISO ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรส่วนกลางของคุณได้อย่างไร เฉกเช่นองค์กรชั้นนำของโลกนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก


KRAMER

KRAMER อุปกรณ์เพื่อทุกคำตอบสำหรับโซลูชั่นในการนำเสนองานภาพเสียงและการแลกเปลี่ยนความเห็นในยุค ดิจิตอล 4.0


Grandview CNV - Cyber – Elegant – Large-stage Series

จอสำหรับห้องบรรยาย ขนาดกลาง - ใหญ่ หากห้องเรียนหรือห้องบรรยายของคุณ มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จอ Remarkable Screen จะรองรับได้ Grrandview ก็มีจอรุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของห้องที่ใหญ่ขึ้น ตั้งแต่ ขนาด 100” ถึง 500” ในทุกฟอร์แมท ให้เลือกใช้ ทั้งแบบมือดึง และแบบมอเตอร์


Portable Series Screen

Portable Series Screen สำหรับใช้ในสำนักงาน องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เหมาะแก่การพกพา


SkyShow Series

SkyShow Series จอสำหรับห้องเพดานสูง หอประชุม หรือห้องบรรยายเพดานสูง