+662-408-9551 •

ผลิตภัณฑ์ของเรากับกลุ่มลูกค้าต่างๆ

Portable Series Screen

 • Portable Series Screen เพื่อความสะดวกและคล่องตัวสูงสุด
 • Grandview Portable Screen ถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ด้วยรูปแบบที่สวยงามทันสมัย ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย นำออกใช้และจัดเก็บ เป็นจุดเด่นสำหรับการนำเสนอระบบภาพแบบเคลื่อนย้ายสะดวก


 • SkyShow Series

  SkyShow Series จอสำหรับห้องเพดานสูง หอประชุม หรือห้องบรรยายเพดานสูง


  EVOKO LISO

  EVOKO LISO นวัตกรรมระบบการจองและบริการจัดการห้องประชุม


  KRAMER

  KRAMER อุปกรณ์เพื่อทุกคำตอบสำหรับโซลูชั่นในการนำเสนองานภาพเสียงและการแลกเปลี่ยนความเห็นในยุค ดิจิตอล 4.0


  Grandview CNV - Cyber – Elegant – Large-stage Series

  จอสำหรับห้องบรรยาย ขนาดกลาง - ใหญ่ หากห้องเรียนหรือห้องบรรยายของคุณ มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จอ Remarkable Screen จะรองรับได้ Grrandview ก็มีจอรุ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการของห้องที่ใหญ่ขึ้น ตั้งแต่ ขนาด 100” ถึง 500” ในทุกฟอร์แมท ให้เลือกใช้ ทั้งแบบมือดึง และแบบมอเตอร์